Portefølje

Østkantspellet

Mars 2020

GatsbyReactGraphQLSanityAdobe XD

Bakgrunn

Arrangørene i Østkantspellet ga oss i oppdrag om å utvikle en ny hjemmeside for arrangementene fra bunnen av. Først og fremst var det behov for et ryddig design som sto i stil med arrangementenes profil, samtidig som den strukturerte informasjon om de ulike arrangementene og linket til eksternt billettsalg. Det skulle også være mulig for arrangørene å publisere innlegg og driftsmeldinger ved hjelp av et brukervennlig publiseringssystem.

Løsning

Etter et par konstruktive møter fikk kunden kommunisert sine rammebetingelser og ønsker for design; Vålerengas farger skulle hovedsakelig benyttes og stilen skulle holdes enkel. I dette tilfellet var det naturlig å la nettsiden være statisk, og vi benyttet derfor frontend-rammeverket Gatsby som genererer statiske sider ut ifra databaseinnhold. Dette innholdet kunne deretter aksesseres av publiseringssystemet Sanity via API-spørrespråket GraphQL, slik at kunden kan legge til og redigere innholdet fra et ryddig grensesnitt.

Kontakt


Vi deler ikke e-posten din med andre.

© 2021 Leaf Consulting ANS