Portefølje

What will X look like?

Mai 2020

ReactFirebase

Bakgrunn

Kunden kom til oss med et behov for å kunne styre visningen av korte setninger på en installasjon med to 65-tommer skjermer. Det ble satt krav om at kontrollsiden må ligge på nett slik at den er tilgjengelig uavhengig om de ansatte er på senteret eller ikke, og at visningssiden ligger lokalt ettersom internettilgangen ved senteret er ustabilt.

Løsning

I dette prosjektet syntes vi det var naturlig å ta i bruk hosting -og databehandlingsplattformen Firebase. Vi brukte tjenesten Cloud Firestore for å kunne lagre de korte setningene i en sentral database i skyen som kan aksesseres fra hvor som helst ved hjelp av et REST API gjennom Functions-tjenesten. Videre benyttet vi Firebase Authentication for at kun autoriserte ansatte ved visningssiden skulle få tilgang til kontrollsiden. Når en bruker logget inn med riktig kombinasjon av brukernavn og passord får den dermed utstedt en token som gir tillatelse til å kunne endre innholdet i databasen. På grunn av problemstillingen med varierende internettilkobling sender derfor visningssiden en HTTP-forespørsel om eventuelle oppdateringer i databasen med et fast tidsintervall.

Kontakt


Vi deler ikke e-posten din med andre.

© 2021 Leaf Consulting ANS